Kontakt


GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 zmieniają się godziny otwarcia

WTOREK

10:00 - 18:00

Tylko w te dni otrzymają Państwo informacje odnośnie spraw bieżących oraz administracyjnych w tym odpowiedzi na email : sekretariat@akademiapodologia.edu.pl i pod nr tel : +48 733 335 767
Odbiór dokumentów odbywa się tylko w dniach pracy sekretariatu - osobiście lub za okazaniem upoważnienia notarialnego.
Certyfikaty, dyplomy oraz inne dokumenty nie są wysyłane za pośrednictwem poczty Polskiej ani elektronicznej.
Pisma, podania, umowy, prośby oraz inne dokumenty prosimy przesyłać drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej na adres :
Akademia Podologii
Ul.Morcinka 27
40-124 Katowice


Zapisy na szkolenia*

oraz udzielanie informacji odnośnie szkoleń, a także wyznaczania terminów spotkań :

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

10:00 - 18:00


Pod nr tel : +48 733 335 767 w przypadku gdy nie odpowiadamy prosimy o wiadomość sms odpowiemy gdy tylko będzie to możliwe lub o kontakt email : aakademiapodologii@gmail.com

*Terminy szkoleń ustalamy z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem, blokada terminu następuje po wpłynięciu na konto całej kwoty szkolenia do 7 dni od daty rejestracji..


Kwartalnik Medyczno-Podologiczny Akademii Podologii

Prenumeratę można zamówić tylko drogą e-mailową : kwartalnikzamowienia@gmail.com

KWARTALNIKI WYSYŁANE SĄ LISTEM POLECONYM ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ - PROSIMY O ODBIERANIE LISTÓW.

Sklep

Zamówienie na produkty Akademii Podologii tj:
  • Kolagen 42-48%
  • Podoluft
  • PodoX 10ml
  • PodoX 100ml
Składamy drogą telefoniczną

+48 881 372 569
Dyrekcja Akademia Podologii uprasza o nie nękanie naszych pracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych na ich prywatnych kontach.

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Akademia Podologii Gabinet Zdrowej Stopy Karina Szota z siedzibą Katowice (kod pocztowy: 40-171) przy ul. Ul. Modrzewiowa 38/25 posługującą się numerem NIP: 9541372054. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: http://akademiapodologia.edu.pl/index.php/kontakt/

Telefon sekretariat: +48 733 335 767
E-mail sekretariat: sekretariat@akademiapodologia.edu.pl

Telefon szkolenia: +48 733 335 767
E-mail szkolenia: aakademiapodologii@gmail.com

Telefon sklep: +48 881 372 569
E-mail kwartalnik:kwartalnikzamowienia@gmail.com

JAK DO NAS TRAFIĆ